Стойчо Кацаров

КПКОНПИ хвана „в крачка“ Стойчо Кацаров и го глоби с 5000 лева

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) глоби бившия служебен здравен министър д-р Стойчо Кацаров с 5000 лв., става ясно от решение на комисията.

Производството срещу него е образувано по сигнал. Установено е, че на 18 май 2021 г. той е подписал проект за изменения в наредбата за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория".

По този начин той е участвал в подготовка на акт в частен интерес – на Сдружение "Център за защита правата в здравеопазването" (СЦЗПЗ). Към момента на встъпването си в длъжност като служебен министър, Кацаров е председател на сдружението, установява КПКОНПИ.

Безспорен е интересът на СЦЗПЗ в сферата, в която проектът на Наредба за изменение и допълнение регулира обществените отношения, тъй като към момента на публикуването му за обществено обсъждане, сдружението има действащи договори с лечебни заведения, по които получава възнаграждение, смятат от комисията.

Видно от предмета на сключените договори, СЦЗПЗ приема да координира участието на клиничните лаборатории в болничните структури в Националната система за външна оценка на качеството.

На Кацаров е наложена глоба в размер на 5000 лева. Решението на комисията може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.