Гешев - Полт

Иван Гешев обсъди с Петер Полт сътрудничеството между прокуратурите на България и Унгария

Главният прокурор Иван Гешев се срещна в Будапеща с главния прокурор на Унгария Петер Полт. Двамата обсъдиха предизвикателствата пред двете страни при утвърждаване на върховенството на правото в държавите членки на Европейския съюз и акцентираха и върху успешното прилагане на инструментите на ЕС, които позволяват бърз, пряк и ефективен начин на комуникация и изпълнение на Европейските заповеди за арест и разследвания, както и трансфер на наказателните производства.

Изтъкнато бе традиционно успешното сътрудничество между българските и унгарските съдебни органи, осъществявано в духа на професионализма и общата ангажираност на прокурорските институции по отношение на противодействието на трансграничната престъпност и прилагането на ефективни способи за нейното пресичане и наказателно преследване.

Главният прокурор Иван Гешев и неговият унгарски колега Петер Полт отбелязаха и положителна тенденция в наказателноправното сътрудничество, произтичащо от сключения през 2018 г. Меморандум за сътрудничество между прокуратурите на двете страни.