съдия петрова

Съдията по делото КТБ Виржиния Петрова упорито нарушава серия от членове от НПК, не признава принципите на справедливия наказателен процес и равнопоставеността на страните в наказателното производство

Radosveta Vassileva във Фейсбук:

Това е съдията по делото #КТБ Виржиния Петрова. Съдия Петрова упорито нарушава серия от членове от НПК и не признава принципите на справедливия наказателен процес и равнопоставеността на страните в наказателното производство. Съдия Петрова отказа да върне делото на прокуратурата и му даде ход въпреки хилядите процесуални нарушения.

Съдия Петрова отказва да разпита "главния обвиняем" Цветан Василев с години. Съдия Петрова игнорира Чл. 277(2) от НПК на Република България, който гласи следното: "Подсъдимият може да дава обяснения ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ на съдебното следствие". Тоест, Цветан Василев не просто трябва да може да бъде разпитан, а да участва в процеса по видеоконферентна връзка, например (нещо, което е правено по делото на Симеон Дянков). Съдия Петрова не се е съобразила с нито едно доказателствено искане на защитата до ден днешен. Съдия Петрова допуска недопустимото – свидетели на прокуратурата да четат в зала предварително подготвен текст.

Съдия Петрова допуска "свидетелите" на прокуратурата да говорят за неща, които не са свързани с делото по никакъв начин – например, спомени и чувства от 1991 г. Съдия Петрова прекъсва заседания, за да получава инструкции по телефона. Съдия Петрова брани свидетелите на прокуратурата от въпроси, вкл. като прекъсва разпитите им.

Понякога съдия Петрова "превежда" за протокола думите на свидетелите на прокуратурата, за да ги извади от неловки ситуации, в които са се изпуснали и са казали истината. За системните нарушения на съдия Петрова по НПК, й е искан отвод два пъти, но съдия Петрова мисли, че НПК е една условност, и отказва да се отведе.

Хора като съдия Петрова не просто нямат място по това дело, а в съдебната система въобще.