Висш съдебен съвет

Задава се кръстосан разпит за кандидат-членовете на ВСС от следствието

Фондация "Български институт за правни инициативи" и Фондация „Институт за пазарна икономика” поставиха въпроси към кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. В законово определения срок – не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание, са постъпили и становища в подкрепа на кандидатурата на Петко Петков – следовател в НСлС и председател на Камарата на следователите в България, от Съюза на юристите в България, Фондация „Рисърч & Трейдинг Пойнт“, Асоциация „ФОРУМ“ и Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.

Те са публикувани към профила на съответния кандидат в раздел „Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.“ на интернет сайта на ВСС.
Към момента е постъпило и публикувано на интернет сайта на ВСС становище на Асоциация „ФОРУМ“ в подкрепа на кандидата Владимир Николов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен и председател на Асоциацията на прокурорите в България.

Крайният срок за предоставяне на становища за кандидатите за членове на ВСС от съдийската квота и въпроси към тях изтича на 3 юни 2022 г., а за кандидатите от прокурорската квота – на 17 юни 2022 година.