Висш съдебен съвет

Награда за безупречна работа като съдия

Съдийската колегия на ВСС поощри Петър Балков – съдия в Окръжен съд – Русе, с отличие „личен почетен знак втора степен –  сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актови.

Предложение за неговото награждаване е направено от Аглика Гавраилова – председател на Окръжен съд – Русе. Като мотиви са посочени дългогодишния му юридически стаж като съдия – над 35 години, от които 25 години и 7 месеца в Окръжен съд – Русе, неговите задълбочени правни познания, проявяваните отговорност и професионализъм при изпълнение на служебните задължения и умения за работа в екип.

Колегията освободи Петър Балков от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе