Надежда Йорданова

Европейските делегирани прокурори ще се обособят в самостоятелна структура

Ресурсна обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите на европейските делегирани прокурори се обезпечава с одобрения днес от правителството законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова след заседанието Министерския съвет днес. Тя добави, че така държавата изпълнява своя ангажимент по европейския регламент за Европейската прокуратура.

„Предвижда се европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в структура, която да има собствена администрация, да бъде бюджетно осигурена, да бъде определена като организационна единица по Закона за защита на класифицираната информация. Тоест да има самостоятелно секретно деловодство. Предвижда се и задължение държавата да осигури необходимата сграда“, уточни Йорданова.

По думите й към настоящия момент ЗСВ не осигурява в пълна степен ефективното функциониране на европейските делегирани прокурори. „Въпросът беше поставен на срещата между мен и г-жа Лаура Кьовеши преди няколко седмици. Тогава тя информира, че е отказвана експертиза на европейски делегиран прокурор от страна на Специализираната прокуратура с аргумент – „липса на пари“, коментира министърът на правосъдието и допълни, че такава ситуация не може да бъде приета и законодателят трябва да създаде съответните ефективни мерки за функционирането на европейските делегирани прокурори.

Йорданова коментира още, че в хода на съгласувателната процедура и общественото обсъждане, законопроектът срещна голяма подкрепа, като единственото отрицателно становище беше това на прокуратурата с аргумент, че противоречал на европейския регламент за европейската прокуратура и на Конституцията. „И двете съображения са несъстоятелни. Относно становището за Регламента чухме становището на европейската прокуратура, а с оглед съответствието на Конституцията можем ясно да заявим, че не се нарушава нито една конституционна норма“, категорична бе Йорданова.

Тя допълни, че очаква Народното събрание максимално бързо до приеме и разгледа законопроекта.

По повод решението на правителството за подписване на меморандум за сътрудничество с Базелския институт за добро управление министър Йорданова заяви, че това е организация с изключителна експертиза в областта на противодействие на корупцията. „Това една първа крачка, очаквам в бъдеще да можем да говорим за проблемите в областта на незаконно придобитото имущество, защото въпросът се поставя все по-остро в различни международни формати“.

Базелския институт е експертна организация, която е учредена в Швейцария и е посветена на работата по целия свят с публичните и частните структури за укрепване на управлението, противодействие на корупцията и свързаните с нея финансови престъпления.