Николай Хаджигенов

Няма честен и смел прокурор, който да образува досъдебно производство и да постанови 72-часов арест на Иван Стоименов Гешев

Ние идваме във Фейсбук

Сдружение "Ние идваме!" и Бюрото за разследващи репортажи и данни BIRD.BG стартираха инициатива на 4-ти април за търсене на честен и смел прокурор, който да образува досъдебно производство и да постанови 72-часов арест на Иван Стоименов Гешев, след което да му предяви обвинения, заради престъпления срещу правосъдието. Повече от месец такъв смел и честен прокурор не се появи. Вероятно има много честни, но не и смели, а вероятно има и много смели, но не особено честни. Фактите са налице и такова досъдебно производство няма.

Затова ще изпълним обещанието си и ще дарим сумата, набрана от дарения, възлизаща на 3 838.67 лв. (три хиляди осемстотин трийсет и осем лева и шейсет и седем стотинки). След обсъждане и с цел по-голяма оперативност, решихме да предоставим средствата на Центъра на СУОБ "Мати Украйна" и „Грийнпийс България“ за помощ на украинските бежанци в Централните софийски хали – целево за деца-бежанци, за които всеки ден има нужда от различни неща.

„Благодарим на всички, които се отзоваха на този призив в стил „времената на Дивия Запад“, когато по този начин са издирвани особено „важни“ за правосъдието хора. Направихме го за човек, довел страната ни до Дивия Изток с просъветски тип прокуратура и пълно беззаконие. Ще продължим битката си по друг начин, докато не постигнем целта, която сме си поставили. Мисията е възможна!“, каза адв. Николай Хаджигенов – председател на сдружение „Ние идваме!“.