Висш съдебен съвет

Гешев жали в Конституционния съд за 20 000 лева при бюджет на съдебната власт от 332 794 000 лв

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по конституционно дело № 5/2022 г., образувано по искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. С оспорената разпоредба се определят бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2022 г., като разходите за Прокуратурата на Република България са в размер на 332.794 милиона лева., което е намаление от 20 000 лв. спрямо предвиденото във внесения от Министерски съвет в Народното събрание законопроект за държавния бюджет за 2022 г., част от който е приложеният проект на ВСС за бюджета на съдебната власт и в който предвидените разходи за ПРБ са в размер на 354 617,5 хил. лв.

Според становището на Пленума на ВСС посочената разпоредбата противоречи на чл.4, ал.1, чл.8 и чл.117, ал.2 и ал.3 от Конституцията на Република България.

Становището ще бъде изпратено на Конституционния съд на Република България.