Парламент Надежда Йорданова

Надежда Йорданова във Фейсбук: Вчера ВСС не беше на тази висота

Надежда Йорданова във Фейсбук:

Вчера Висшият съдебен съвет отказа да излъчи представители на българската съдебна власт за участие в Международна комисия за документиране и установяване на руските престъпления на територията на Украйна.

В началото на април България получи покана от Полша с предложение за включване на чуждестранни специалисти в международна комисия за военните престъпления в Украйна. В състава на комисията ще бъдат включени лекари, специалисти по съдебна медицина, патолози, юристи, прокурори, полицейски служители, криминалисти и други експерти. Комисията ще работи на територията на Украйна,  в сътрудничество с нейните власти. Очаква се тя да изготви доклад, който ще бъде представен публично.

Министерство на правосъдието на Република България изпрати до ВСС писмо с призив, по преценка на магистратите, да бъде разгледана възможността в състава на Международната комисия да бъдат включени представители на съдебната власт.

ВСС разгледа два варианта на решение – 1) поканата да се приеме за сведение като се счете, че е нецелесъобразно в състава на Международната комисия да бъдат определяни за участие представители на съдебната власт; 2) ВСС да изрази принципно съгласие за участие в комисията, като изпраща информацията до председателя на Върховния касационен съд и главния прокурор с молба да определят съдии и прокурори за включване в състава.

Без дебат и единодушно ВСС избра първия вариант, като реши, че не е целесъобразно представители на съдебната власт да вземат участие. Съпричастността и извоюването на справедливостта трябва да се отстояват с конкретни действия. Предизвикателството на руската военна агресия в Украйна задължава, във всеки един аспект, българската държава да бъде на висотата, която изискват принципите на върховенството на правото и солидарността на действията на международната общност.

Вчера ВСС не беше на тази висота.