Специализирана прокуратура

Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, се обяви за запазване на спецправосъдието

Днес се проведе осмата среща на Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма от 12 европейски държави, секретариат на която е българската Специализирана прокуратура. Форумът бе проведен с подкрепата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и бе посветен на закриването на специализираното правосъдие в България.

Участниците в срещата изразиха единодушно подкрепата си за българската Специализирана прокуратура и нейните магистрати. Изразено бе общо становище, че закриването на специализираното правосъдие в България ще има отрицателен ефект върху съвместната и индивидуалната работа на всяка от прокуратурите-участнички в Постоянната конференция, както и върху международноправното сътрудничество като цяло.

Изтъкнато бе, че специализацията в противодействието на организираната престъпност трябва да се подкрепя и развива, а не да се закрива, което би било стъпка назад. Специализацията в правосъдието е важна за всяка отделна държава, особено когато е на пътя на различни трансгранични престъпни канали, но и за всички.

По повод закриването на специализираното правосъдие у нас участниците в срещата решиха да изготвят официално писмено становище – декларация на Постоянната конференция. Тя ще бъде представена в най-кратък срок.