мвр австрия

Директорът на ДЕСМС – МВР е отличена с Голям сребърен почетен знак за заслуги на Република Австрия

Церемонията по награждаване на директора на дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“ – МВР Снежина Маринова с Голям сребърен почетен знак за заслуги на Република Австрия се състоя на 26 април в посолството на страната у нас.

Снежина Маринова е сред първите български граждани, на които е отредено това най-високо отличие, връчвано с указ на президента на Република Австрия. Почетният знак е израз на високата оценка за нейния принос към развитието и задълбочаването на двустранните отношения в областта на вътрешните работи.

Н.Пр. Андреа Вике, посланик на Република Австрия в София, и Барбара Шротер, директор на отдела за международно сътрудничество на Федералното министерство на вътрешните работи на Австрия, определиха Маринова като един от най-важните партньори, с когото в продължение на повече от 20 години е поддържан активен диалог по всички въпроси на двустранното и регионалното сътрудничество, както и в рамките на Европейския съюз. Посочиха конкретни съвместни постижения, между които подписването в много кратки срокове на междуправителствено споразумение за полицейско сътрудничество, резултатното решаване на много двустранни въпроси, присъединяването на България към Залцбургския форум, организирането на съвместни събития, обменът на мнения по дневния ред на ЕС и други.

Директорът на ДЕСМС благодари за високата чест, която правителството на Австрия ѝ оказва. Тя изрази убеденост, че откритият и градивен диалог в областта на вътрешните работи е от основно значение за постигане на устойчиви успехи. Маринова заяви ангажимента си да продължи активно да съдейства за обмена на мнения и позиции както в двустранен и регионален план, така и в рамките на Европейския съюз.

От името на ръководството на МВР заместник-министър Райчева се присъедини към отличната оценка за работата на Снежина Маринова. Тя подчерта професионализма и високата мотивация на ръководения от Маринова екип, който активно работи за защитата на българските позиции и европейските ценности, както и за утвърждаването на МВР като надежден партньор в областта на вътрешните работи.

Заместник-министърът изрази подкрепата на ръководството на министерството за разширяване и задълбочаване на обмена с Австрия и отправи пожелания за бъдещи професионални успехи.