ВАС

ВАС отмени забраната за движение по магистралите със скорост над 120 км/ч за водачите категория „В“

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени забраната за водачите с категория В да превишават скоростта от 120 км/ч при движение по автомагистрали. Това е фиксирано в чл. 73, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, в табличната част, в която е посочено: „категория В….., по автомагистрала 120 км/час“.

Върховните магистрати от тричленния състав приемат, че Правилникът противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно – на Закона за движение по пътищата, който е в сила от 1 септември 1999 г. Несъответствието на подзаконовия текст от Правилника с нормативен акт от по-висока степен – Закона за движение по пътищата в посочената редакция, е основание за отмяната на посочения текст. С оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, уредени в чл. 12 и 13 АПК, изричната отмяна на разпоредбата, е гаранция за правна сигурност в обществото.

Административно делото е образувано по жалба на физическо лице. Решението по него може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.