мвр

МВР с публично обсъждане на проекта за промени в Закона за движение по пътищата

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата е публикуван на интернет страницата на МВР. В началото на декември 2021 г., по заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, беше създадена работна група за анализ на сега действащия закон. Задачата  на експертите беше да направят цялостен преглед на нормативната база. Бяха изготвени конкретни предложения и препоръки, които залегнаха в проекта.

Покани да предоставят становища са отправени към представители на законодателната и изпълнителната власт, ВАС и ВКС, браншови организации и неправителствени организации,  ангажирани с проблема. В рамките на едномесечния срок за обществено обсъждане ще бъде обобщен приносът на постъпилите мнения и предложения по законопроекта.

Водено от убеждението, че безопасността на движението и намаляването на пътния травматизъм изискват отговорност и координация от различни структури, Министерството на вътрешните работи планира да проведе във вторник, 19 април, и публично обсъждане.

Допълнителна информация ще има в началото на идващата седмица.