Рашков - Петков - 19 март 2022 - брифинг - Борисов

Бойко Рашков заповяда цялостна проверка на Охранителна полиция

Със заповед на министър Рашков ГДНП започна цялостна проверка на дейността на отдел „Охранителна полиция“ на областната дирекция, както и на упражнявания контрол от страна на прекия ръководител.

Дисциплинарната проверка бе разпоредена със заповед от директора на ОДМВР – София ст. комисар Живко Коцев веднага след разпространен в медийното пространство клип за неправомерни действия от двама униформени към водач на превозно средство. Целта на проверката бе изясняване на всички факти и обстоятелства по изнесения случай. В хода й е установена истинността на фактите, както и двамата служители – младши инспектори от група „Контрол на пътното движение по главни пътища и магистрали“ – прекият извършител с 18 години стаж в системата на МВР, и водачът на служебния автомобил – 9 години работа във ведомството. Осъществени са съответните срещи с тях, на които са запознати със заключенията на комисията и са дали съответните обяснения за извършеното деяние, както пред прекия си ръководител, така и пред състава на проверяващата комисия. Междувременно от комисията е изискана и цялостната документация от 4 април, работния ден на двамата полицаи, в която е проследена и извършената административно-наказателна дейност по време на дежурството им. Изяснява се и начинът на ползване на техническите средства, в които се отразяват взетото отношение спрямо водачите и пътниците на МПС. Констатирано е, че случаят с чуждия гражданин не е докладван и отбелязан в документацията.

За изясняване на обективната истина, в рамките на проверката е изпратено искане до Дирекция „Консулски отношения“ за осъществяване на контакт с Посолството на Турция у нас с цел провеждане на среща с пострадалия водач. Използвани са и каналите на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и българския полицейски аташе в Турция. Същевременно, със заповед на министър Бойко Рашков, е разпоредена  цялостна проверка на дейността на отдел „Охранителна полиция“ на областната дирекция и на упражнения контрол от страна на прекия ръководител на двамата полицаи. За целта е сформирана комисия, в която са включени служители на ГД „Национална полиция“.

Паралелна проверка по случая е разпоредена и от административния ръководител на Софийската окръжна прокуратура.