прокурори ученици варна

Прокурорите от АП – Варна се срещнаха с ученици по повод Деня на Конституцията

Във връзка с Деня на Конституция и професионален празник на юристите – 16 април, прокурор Стефка Якимова – говорител на Апелативна прокуратура–Варна и прокурор Станислав Андонов – заместник-административен ръководител на структурата, проведоха срещи с ученици от девети и десети клас в СУ „Свети Климент Охридски“ във Варна. Инициативата е свързана с изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати“, която се провежда всяка година във връзка с професионалния празник на прокурорите и служителите в съдебната система.

Магистратите разговаряха с учениците за структурата на прокуратурата и за правомощията и компетенциите на районните, окръжните и апелативната прокуратури, за организацията на работата им и тяхното значение. Разказаха им за същността на професията „прокурор“, за отговорностите и задълженията на прокурорите, както и за трудностите в професионалния път на изпълняващите тази дейност.

Прокурорите Якимова и Андонов обърнаха внимание на някои обществено значими теми, предизвикващи интерес у децата, отговаряха на техните въпроси и търсиха тяхното мнение по различни теми, касаещи обществения ред и сигурност.

Юношите от девети и десети клас показаха изключително уважение към представителите на прокуратурата, демонстрираха желание за знание и интерес към работата на прокурорите. Задаваха въпроси във връзка с конкретни ситуации, привлекли техния интерес, и търсеха професионално мнение по важни за тях теми.

16 април е Ден на Конституция и професионален празник на юристите в България. Денят се отбелязва от 1991 г. по инициатива на Съюза на юристите. На тази дата през 1879 г. е приета Търновската конституция – първата българска конституция, която се превръща в законодателна основа за обществено-икономическото развитие на новоосвободената държава.