БХК

БХК:Седем неверни твърдения на Иван Гешев срещу действащите закони

Автор: Адв. Диана Драгиева от Програма за правна защита, Българския хелзинкски комитет:

В последните дни и седмици главният прокурор продължава линията по самоотбрана във връзка с внесеното искане на правосъдния министър във Висшия съдебен съвет за предсрочното му отстраняване от длъжност. Част от публично защитаваните тези от страна на Иван Гешев са неверни, което се потвърждава или от съответните действащи закони, или от информация, събрана по официален ред – чрез Закона за достъп до обществена информация.

В старателно изграждания си публичен образ Иван Гешев се опитва да борави и с темата за човешките права. Така той обвързва заемания от него висш пост и хипотетичната възможност той да бъде отстранен предсрочно с опасност за върховенството на закона и човешките права.

Като организация, работеща в защита на човешките права от 1992 г., ние от Българския хелзинкски комитет държим да напомним, че не съществува човешко право по несменяемост на конкретна държавна длъжност, а фриволното боравене с терминология, която изглежда е непозната за главния прокурор, единствено девалвира нейното значение.

Ето някои от неверните твърдения, които главният прокурор ползва в своя защита.

1. България има над 95% осъдителни присъди от всички случаи. Това твърдение не отговаря на истината. По-голямата част от преписките и досъдебните производства в прокуратурата се прекратяват или остават висящи и не влизат никога в съда. През 2020 г. ПРБ наблюдава 198 103 досъдебни производства.  Огромна част от тях, близо 38 на сто  (74 567) – са прекратени, като от тях 42 565 досъдебни производства са прекратени поради изтекла давност. Само прокурорът може да реши дали да образува досъдебно производство. Само прокурорът може да реши дали и какъв акт да внесе в съда. Макар срокът за разследване съгласно закона да е от два до четири месеца, от близо 200 хиляди досъдебни производства през 2020 г. ПРБ е внесла в съда едва 15 246 обвинителни актове (7, 7% от всички досъдебни производства), през същата година съдът е постановил 5542 осъдителни присъди  (т. е. малко над 36 % от внесените обвинения) и е одобрил 8 417 споразумения. 

Коректното отчитане дейността на ПРБ е отговорност на главния прокурор, който еднолично ръководи организацията на информационната дейност в ПРБ. В годишните доклади за дейността на прокуратурата, представяни от Иван Гешев, не са дефинирани използваните понятия и методология при извличане на данните. По негова заповед прокуратурата отчита осъдителна присъда, когато поне едно от лицата е осъдено по едно от обвиненията, а оправдателна присъда се отчита, когато е изцяло оправдателна, т. е. оправдани са всички лица, по всички обвинения, осъдено лице се отчита, когато е осъдено поне по едно от обвиненията,  оправдано лице се отчита, когато е изцяло оправдано по всички обвинения.

Изнесените на 6 април 2022 г. данни за работата на прокуратурата през 2021 г. не дават надежди за по-качествено изпълнение функциите на прокуратурата за спазване на законността също и през изминалата година. Те са изпъстрени с проценти, графики и сравнения на числа спрямо минали години, при липса на данни за прекратените наказателни производства, върнатите от съда обвинителни актове и неодобрените споразумения.

2. Иван Гешев: прокуратурата под мое ръководство е максимално открита, по безпрецедентен начин. Това твърдение не отговаря на истината.

Под ръководството на Иван Гешев прокуратурата не предоставя никаква информация за ежегодно плащаните от ПРБ милиони левове за  обезщетения за незаконни обвинения и некачествени разследвания. Към началото на тази година висящите дела срещу ПРБ за обезщетения по ЗОДОВ са над 1 000. (За сравнение припомняме, че осъдителните присъди през 2020 г. са 5542).

Под ръководството на Иван Гешев прокуратурата получи от  „Програма за достъп до информация” антинаградата „Катинар” за незаконосъобразните откази за предоставяне на публична информация, и за избирателното разпространяване на информация по досъдебни производства. Само по заявления на БХК и медии отказите за предоставяне на информация от началото на мандата на Гешев са десетки, като почти всички обжалвани в съда, са отменени като незаконосъобразни. Само за разноските по съдебните дела, образувани по отказите да даде информация по различни теми на БХК, прокуратурата е осъдена да плати над 4 600 лева.

3.Иван Гешев: прокуратурата не е структурно и организационно централизирана и строго йерархична институция, главният прокурор не контролира наблюдаващите прокурори. Това твърдение не отговаря на истината.

Съгласно Закона за съдебната власт главният прокурор ръководи прокуратурата, всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор, а всеки прокурор се ръководи от административния ръководител на прокуратурата, в която работи; главният прокурор ръководи контролната дейност в прокуратурата, която включва проверките за дисциплинарни нарушения, допуснати от прокурори, в това число по дадено дело.Иван Гешев: правомощието на главния прокурор “методическо ръководство на всички прокурори” е абстрактно правомощие, съпоставимо с тълкувателните решения на върховните съдилища. Това твърдение не отговаря на истината.

4. Иван Гешев: правомощието на главния прокурор “методическо ръководство на всички прокурори” е абстрактно правомощие, съпоставимо с тълкувателните решения на върховните съдилища. Това твърдение не отговаря на истината.

Актовете по методическо ръководство на главния прокурор са съвсем конкретни, пазят се в тайна, задължителни са за всички прокурори и се приемат от него еднолично (докато тълкувателните решения се приемат от общите събрания на върховните съдилища и са винаги публични). Чрез актовете по методическо ръководство главният прокурор ръководи прокурорите по въпроси, за които сам прецени. Така например има методически ръководства относно инстанционния и служебния контрол, деловодната, информационната и контролната дейности, участието на прокурорите в административни производства, интелектуалните престъпления, престъпленията против транспорта и т. н.

5. Иван Гешев: не прокуратурата, а МВР разкрива престъпленията. Това твърдение не отговаря на истината.

Прокуратурата разкрива престъпления заедно с МВР, ДАНС или Агенция „Митници”. Ролята на прокурора за разкриване на престъпление е решаваща, той е “господар” в досъдебната фаза на процеса. Например, ако някой се закани в социална мрежа, че ще ви убие, уверявайки, че знае къде живеете, и вие, основателно уплашен, подадете жалба до прокуратурата, изцяло от прокурора ще зависи дали да образува досъдебно производство и дали да поиска международна правна помощ чрез ВКП за установяване на IP на извършителя от компанията – собственик на социалната мрежа.

6. В резултат на закриването на специализираната прокуратура ще бъдат освободени замразените около 3 млрд. лева от КПКОНПИ в резултат на уведомленията на специализираната прокуратура. Това твърдение не отговаря на истината.

В ПРБ не се води официална статистика за запорираното имущество по досъдебните производства, включително на специализираната прокуратура и следователно не е ясно какъв размер замразени активи ще бъдат засегнати от закриването на специализираните прокуратури. На следващо място закриването на специализираните съд и прокуратура не водят до премахване на вида престъпление от Наказателния кодекс, а имат за резултат само коя прокуратура би продължила досъдебното производство или кой съд – съдебното. Също така, съгласно специалния Закон за КПКОНПИ дори да се постигне оправдателна присъда или наказателното производство да се прекрати на друго основание, това не е пречка имуществото да бъде отнето.

Затова твърдението на Иван Гешев е напълно фриволно и без връзка с действащото законодателство.

7.Иван Гешев: известно е на всички, че Хемус се разследва от разследващи полицаи в МВР, в един момент се казва, че този случай е смачкан, не знаем какво се случва с него. Това означава, че някой министър не знае какво се случва в собственото му министерство. Това е пародия.

Това внушение е заблуждаващо: съгласно чл. 15 от Закона за МВР дейността по разследване на престъпления се осъществява от разследващи полицаи, като горестоящ ръководител, включително министър, няма право да им дава указания и по какъвто и да е друг начин да се намесва в разследването. Това не важи за прокурора, чийто писмени указания по разследването са задължителни за разследващите полицаи.

Затова твърдението на Иван Гешев отново не отговаря на действителното положение на нещата и цели единствено да омаловажи и принизи усилията на МВР и конкретно на министър Рашков да осветят бездействията на прокуратурата по няколко  от стотиците хиляди досъдебни производства, наблюдавани в прокуратурата. Всъщност във всеки момент наблюдаващият прокурор знае какво се случва с конкретно разследване и единствено той може да “смачка” случай.

С внесеното във ВСС предложение на министъра на правосъдието за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор, което се разглежда на 12 април 2022 г., са изнесени твърдения за демонстрация на пренебрежително и подигравателно поведение на г-н Гешев към неправителствени организации и отделни личности. Тези твърдения ние изцяло подкрепяме. Нетрадиционният начин, който Иван Гешев избра, за да комуникира състоянието на правата на човека в България, с най-старата правозащитна организация, остава без обяснение.

Не е укоримо изпращането на две произведения на български класици на НПО. Укоримо е високомерието и безразличието, с което г-н Гешев гледа на проблемите в състоянието на човешките права в България.