Българска агенция по безопасност на храните БАБХ

БАБХ и сръбските ветеринарни власти ще блокират незаконния превоз на домашни любимци през границата

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и ветеринарните власти в Република Сърбия договориха тясно сътрудничество и засилен контрол върху всяка съмнителна пратка с домашни любимци и придружаващите ги документи при преминаване на границата между двете държави.

Във връзка със зачестили сигнали от граждани и неправителствени организации за нелегално движение на животни-компаньони с цел търговия БАБХ организира в началото на месец април масирани проверки по западната и северната граница на Република България. В хода на проверките бяха установени нарушения, поради което няколко пратки с животни бяха върнати обратно в точката на отпътуване. Пратка с кучета и котки беше задържана в опит да напусне страната с нередовни документи.

На база анализ на резултатите БАБХ покани главния ветеринарен санитарен инспектор на Сърбия – д-р Емина Милакара и директора на дирекция „Здравеопазване на животните“ – д-р Зоран Иванович към Сръбската ветеринарна служба да посетят България и да бъдат обсъдени редица въпроси по отношение на контрола върху животните в двете страни.

Договорено бе двустранното сътрудничество при случаи на съмнение за нерегламентиран транспорт на пратки с домашни любимци и такива без необходимите здравни документи. От страна на сръбските компетентни власти бе потвърден ангажиментът за бърза проверка на всички животни и документи, с произход Сърбия. 

В резултат на срещата бе договорено въвеждането и използването на двустранен здравен сертификат за транспортирането на еднокопитни животни с цел състезание през територията на Сърбия. Сертификатът значително ще облекчи преминаването през границата на такива животни. Той ще бъде публикуван на електронната страница на БАБХ.

Обсъдена бе и темата за установения нерегламентиран внос на ветеринарни лекарствени препарати, основно за лечение на болести по пчелите. В резултат на редица проверки и в двете държави, пратките с такива препарати са намалели. Засилените проверки продължават.