Към затвора

Две години затвор за данъчно престъпление постигна ОП – София

Софийска окръжна прокуратура постигна осъдителна присъда по дело, водено срещу В.С., обвинен за извършено от него престъпление по чл. 255 от НК.

В хода на разследването са били събрани доказателства за това, че подсъдимият е ощетил държавния бюджет в размер на 480 499,22 лева.

В качеството си на пълномощник и участващ в осъществяването на дейността и функциите на търговско дружество „Т.С.“ ЕООД В.С. избегнал установяването и плащането на данъчни задължения – данък върху добавената стойност в особено големи размери. За целта той потвърдил неистина относно размера на ДДС на доставките с право на пълен данъчен кредит и дължимия ДДС за внасяне за съответния отчетен период в Справки декларации по Закона за данъка за добавена стойност и Правилника за прилагането му, подадени пред ТД на НАП.

Подсъдимият съставил и използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – съответните дневници за покупки, в които са отразени фактури, без да са налице доставки и данъчно събитие, като приспаднал неследващ се данъчен кредит.

Съдът призна подсъдимия В.С. за виновен и му наложи наказание от 2 години лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд.