мвр сащ

Дарение на апаратура за откриване и предотвратяване на ядрена контрабанда

Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков и посланикът на Съединените американски щати в България Н. Пр. Херо Мустафа присъстваха на церемонията. „От името на моите колеги и от свое име благодаря на американската страна за дългогодишната и последователна подкрепа за осигуряването на оборудване за предотвратяване на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни материали.

През последните близо 12 години партньорство, на Главна дирекция „Гранична полиция“ е предоставена подкрепа в размер на над 50 милиона щатски долара. Оборудването се ползва ефективно и са постигнати конкретни резултати. Оценяваме високо и обученията за укрепване на капацитета на служителите, работещи в тази област. Само така в най-висока степен може да се гарантира ефективност и по-добра превенция при пресичане на опитите за незаконен трафик на опасни вещества и материали – заяви министър Рашков.

Обръщайки се към министъра и събралите се гости, американският посланик Херо Мустафа отбеляза, че дарението е само поредният етап в едно стабилно партньорство, съществуващо вече повече от десетилетие. Посланикът приветства работата на многото присъстващи служители, които са на първа линия и управляват мрежата за защита срещу ядрено разпространение, като гарантират сигурността на българските граждани. „Ние наистина сме по-силни заедно“, каза посланик Мустафа.

Бенефициенти са главните дирекции „Гранична полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“, Центърът за спеуциализирана полицейска подготовка в Пазарджик и ДАНС, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергия и Националният център по радиобиология и радиационна защита.

Реализирането на Програмата ”Втора линия на защита” (Second Line of Defense – SLD) стартира през 2009 г., в изпълнение на Меморандума за разбирателство между МВР на Република България и Департамента по енергетика на САЩ за сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни материали, подписан на 17 юни 2008 г. във Вашингтон. 

Целта е изграждане на система за ефективен контрол върху движението на ядрени и други радиоактивни материали през държавните граници на България. Дарението включва 19 уреда за разпознаване на радиоактивни изотопи, предназначени за шест български институции, на обща стойност 400 000 щатски долара.