кмет изгрев

Започва премахването на незаконни павилиони из район „Изгрев“ на София

Започна събарянето на незаконните будки за дюнери и алкохол и тютюневи изделия в ж.к. "Изток" на ул. "Ф. Ж. Кюри", съобщи кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев. В изпълнение на заповед за премахване беше прекъснато електрозахранването и водата на преместваемите обекти, като незабавно бяха стартирани и дейности по демонтаж.

Районната администрация спечели всички съдебни дела срещу ползвателите на обектите, като по безспорен начин доказа незаконността им и липсата на правни основания да владеят общинските имоти, посочва Георгиев.

Законите важат за всички. Правенето на бизнес в разрез с тях и наредбите на Столична община са недопустими и ощетяват гражданите, облагодетелствайки малък кръг лица и фирми, заявява районният кмет.