Висш съдебен съвет

Настаняват бежанци от Украйна в база на прокуратурата в Бяла

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по предложение на главния прокурор Иван Гешев да бъде предоставена възложената му за стопанисване УПЦ-ПД „Изгрев“ –  град Бяла, за временно ползване от евакуиращи се представители на съдебната власт в Украйна и членовете на техните семейства и/или живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация.

Разходите ще бъдат за сметка на бюджета на съдебната власт, до произнасяне на Министерския съвет на Република България на основание чл. 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Пленумът на ВСС възложи на административните ръководители на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България да предоставят информация за стойността за издръжка на едно лице на ден при пълна заетост на учебните и почивните бази, които са им възложени за стопанисване. Дадено е съгласие временно настанените евакуирани лица да ползват посочените бази при определените цени в Правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт.

Пленумът на ВСС изпраща решението на Министерския съвет за изразяване на становище.