незаконна сеч

Наказаха горски стражари за злоупотреби с дървесина

Четирима горски стражари от „ДГС Ихтиман” са с наложени дисциплинарни наказания „забележка” за неосъществен контрол и констатирани нарушения в поверените им за опазване охранителни участъци. Проверка по дисциплината на ползване в стопанството, извършена в продължение на седмица от служители на Югозападното държавно предприятие, установи сеч на немаркирани дървета в обекти, в които фирми извършват дърводобив с редовно издадени позволителни.

Общият размер на незаконно отсечената дървесина в четирите горскостопански участъка възлиза на 25,56 куб. метра. На служителите на стопанството са дадени предписания за повишаване на контрола при опазване на горите.

ЮЗДП продължава интензивните проверки в държавните горски територии и активната превенция на дейностите в горите.