съд харманли

Пробация за мъж, съхранявал автомобили – брак на нерегламентирано място

По досъдебно производство на Районна прокуратура – Хасково, Териториално отделение – Харманли, е осъден Д. С., на 56 г. Той е признат за виновен за това, че в периода от март 2020 г. до август 2020 г., в с. Свирково, обл. Хасково, управлявал опасни отпадъци – 30 излезли от употреба автомобили не по установения ред.

Д. С. не е спазил минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване на излезлите от употреба моторни превозни средства – да са с непропусклива повърхност, да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване, както и с необходимите такива за третиране на води, включително и на дъждовни.

Престъплението е квалифицирано по чл. 353в ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият е признал вината си. По споразумение, одобрено от Районен съд-Харманли, на Д. С е наложено наказание „ пробация“ със следните мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца с периодичност на явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител два пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

Районна прокуратура-Хасково ще уведоми РИОСВ, гр. Хасково, за предприемане на действия по компетентност за премахване на излезлите от употреба автомобили.

Определението на съда е окончателно.