Конституционен съд

Конституционният съд образува дело по искане на депутати от ГЕРБ

Конституционният съд образува конституционно дело № 4/2022 г. по искане на народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

Искането е отправено от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Според тях „процедурата по избора на председател на КЕВР е започнала при действието на едни материални предпоставки за изискванията, на които трябва да отговаря кандидатът за председател на КЕВР, а е завършила при други“.

Депутатите припомнят, че преди стартиране на процедурата за избор на председател на КЕВР на 18 януари 2022 г. е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, като едно от предложенията е за преуреждане на въпроса за стаж в енергетиката. На 27 януари 2022 г., след изтичане на срока за номинации, е приет Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Според ГЕРБ-СДС избраният за председател на КЕВР не отговаря на изискванията в закона към момента на номинирането му за длъжността, както и след промяната закона.

От ГЕРБ-СДС посочват, че решението за избор на председател на КЕВР е противоконституционно, защото с приемането му Народното събрание е нарушило принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, предвиждащ че страната ни е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.

Към момента, с решение на Народното събрание от 9 февруари, председател на КЕВР е Станислав Тодоров, номиниран от „Продължаваме Промяната". Той беше избран с 128 гласа „за“ и 13 „против“, без въздържали се.