изгорели коли

В Силистра тече акция срещу изоставени от стопаните им коли

От Общината в Силистра призовават гражданите, които имат излезли от употреба моторни превозни средства следва доброволно да ги преместят от тротоари, площадки, улици и открити обществени паркинги. В противен случай ще бъдат преместени, с цел предотвратяване замърсяване на околната среда и освобождаване на улични платна и тротоари.

Ако се намират върху терени  държавна или общинска собственост, ще се преместват принудително и ще се предават на площадка за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

Собствениците им ще имат срок от 14 дни от датата на прибирането да ги потърсят, ако ли не автомобилите ще бъдат разкомплектовани, а разходите за транспорт и престой  ще бъдат за сметка на собственика.