Прокуратура на Република България

ПРБ се обясни във Фейсбук относно искането за оставка на Гешев

Прокуратура на Република България – Пресцентър във Фейсбук

Свидетели сме на поредното неоснователно искане, насочено персонално срещу главния прокурор, чието разглеждане е от компетентността на Пленума на Висшия съдебен съвет. Фактът, че и това искане се базира на неверни твърдения, медийни внушения и фабрикувани сигнали, събирани продължително време в Министерство на правосъдието, сочи само и единствено за неправомерен политически натиск върху прокуратурата, преследващ нелегитимни цели.

От разпространеното прессъобщение на Министерство на правосъдието e видно, че в политическото му ръководство е налице дълбоко непознаване на Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт, респективно регламентираните в тях правомощия на главния прокурор.

Прокуратурата е убедена, че в хода на публичното обсъждане ще стане напълно ясна и пълната правна несъстоятелност на внесеното от политика г-жа Йорданова искане във ВСС.