агенция митници

Месечните приходи на Агенция „Митници“ за януари 2022 г. са с 36,4% повече спрямо 2021 г.

Общите месечни приходи, администрирани от Агенция „Митници“ през първия месец на 2022 г., са в размер на 998,2 млн. лева и превишават приходите през същия месец на миналата календарна година с 266,4 млн. лева (36,4%). По-високо изпълнение се отчита по всички пера.

529,1 млн. лева са касовите приходи от акцизи през месец януари 2022 г., което е със 110,4 млн. лева (26,4 %) повече от отчетените през същия месец на предходната година. Приходите от ДДС при внос възлизат на 431,5 млн. лева и регистрират ръст от 46,9 %, или със 137,8 млн. лева повече в сравнение с месец януари 2021 г.

Постъпленията от мита през януари 2022 г. отбелязват най-висока стойност, отчитана като месечен приход от този приходоизточник от 2016 г. досега. За месец януари те са в размер на 36,9 млн. лева и отбелязват почти двукратно превишение в размер на 18,2 млн. лева в сравнение с отчетените 18,7 млн. лева през януари миналата година. Предходната пикова стойност бе отбелязана през ноември 2021 г. – 30,0 млн. лева.

По прогнозни данни тенденцията за превишение на общите месечни приходи спрямо същия период на миналата година се очаква да се запази и през февруари 2022 г.