мон

Дадоха на прокурор оценители по програма „Еразъм+“, присвоили над 1,5 млн. евро

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) към Министерството на образованието и науката сезира Софийската градска прокуратура заради наличие на конфликт на интереси при оценяването на проекти по европейската програма „Еразъм+“. Нередностите са за над 1,5 млн. евро.

Сигналът беше подаден днес и се позовава на одити на дирекция „Проверки на място и мониторинг“ към ЦРЧР, на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“ и на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). В документа се посочва, че двама външни оценители, наети на граждански договори през 2018 г., 2019 г. и 2020 г., са облагодетелствали определени дружества за спечелването на 27 проекта. В един от случаите оценител е бил едновременно и ръководител на проект. Фирмата бенефициент пък била на член от семейството му. В същото време нито една от страните не е декларирала конфликт на интереси, сочат констатациите на местните и европейските институции.

От ЦРЧР настояват под отговорност да бъдат подведени още двама бивши директори на Центъра заради недостатъчен контрол, както и бивш директор на дирекция „Програмни дейности, селекция и анализ“ заради потенциално манипулиране на подбора на оценители и за конфликт на интереси с вече избраните.

Заради наличието на нерегламентирани практики Европейската комисия е поискала България да възстанови над 1,5 млн. евро в бюджета на програма „Еразъм+“. До момента ЦРЧР е платил 867 710 евро. Облагодетелствани фирми са върнали доброволно 160 000 евро от тях. За останалите Центърът е завел 17 дела, като четири от тях вече са спечелени.