сгс

Обвиниха мъж за данъчно престъпление в особено големи размери

Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Р. А. за данъчно престъпление в особено големи размери по НК по повод неизпълнение на задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Събраните в хода на разследването доказателства сочат, че в периода 2012 – 2016 г. обвиняемият Р. А. получавал доходи не само от трудови правоотношения, а и от други източници. Поради това той бил длъжен, като данъчно задължено лице, да подаде годишна данъчна декларация съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ с вярно отразени данни. Р. А. обаче не изпълнил това си задължение, не подал декларация за нито една от петте календарни години и не внасял паричното си задължение към бюджета. Така обвиняемият избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в общ размер на 17 211.91 лв.

В подкрепа на обвинението са събраните в хода на разследването доказателства – разпити на свидетели, счетоводна експертиза, ревизионен акт за установяване на данъчни задължения и други документи.

За обезпечаване на причинените на държавния бюджет вреди в хода на досъдебното производство е наложен запор върху три леки автомобила и едно ремарке за лек автомобил.

Р. А. е на 44 години, български гражданин, с висше образование, неосъждан.

По делото е насрочено разпоредително заседание от Софийски градски съд.