мвр

ГДНП и ОДМВР – Благоевград започват работа по превантивна програма с фокус върху младите хора

Националната превантивна програма за предпазване на младите хора от престъпления е насочена към младежи, завършващи средно образование, на които предстои да се сблъскат с предизвикателствата, свързани с адаптацията им към самостоятелен живот  -изкушения и рискове, които се крият при промяна на местоживеенето за продължаване на образование;  търсене на работа и свързаното с това преместване от малък в голям град или в чужда държава. В реализирането й са ангажирани МВР и представители на различни институции и организации.

Акцент ще бъде поставен върху превенцията на трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация, на употребата на наркотични вещества, на превенцията от киберпрестъпленията, както и от престъпления против собствеността.

На етапа програмата ще заработи пилотно на територията на област Благоевград, а амбицията е тя да обхване и цялата страна. По този повод в Областната администрация в града бе проведена работна среща, в която участваха служители от сектор „Контингент и превенция“ при Главна дирекция „Национална полиция“, директорът на ОДМВР – Благоевград старши комисар Георги Кандев и служители на областната дирекция, представители на Националния център за обществено здраве и анализи, Регионалното управление на образованието – Благоевград, Общинския съвет по наркотични вещества и местните комисии за борба с трафика на хора и за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.