кпконпи

Съдилища в страната уважиха искови претенции на КПКОНПИ в общ размер на 4 209 003 лв.

С влязло в сила решение на Окръжен съд – Русе по искова молба на КПКОНПИ в полза на държавата се отнема незаконно придобито имущество в размер на 3 901 017 лв. от Валентин Ганев и свързани с него дружества. В полза на Комисията са присъдените съдебни разноски в общ размер на 10 226 лв. Производството е започнало след привличането на Ганев като обвиняем от прокуратурата за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери. С решението на съда се отнема пазарната стойност на отчуждени дружествени дялове, налични моторни превозни средства и паричната равностойност на отчуждени МПС.

Изцяло е уважен иск на КПКОНПИ в размер на 87 924 лв. срещу Валентин Йотов. С решението на Окръжен съд-Ловеч се отнемат имоти (земя и сгради) в Ловешка област, 5 леки автомобила и парични средства. Производството срещу Йотов е започнало след привличането му като обвиняем от прокуратурата за това, че е дал подкуп на длъжностно лице (председател на ТЕЛК) за издаване на експертно решение.

Изцяло е уважена искова претенция на КПКОНПИ в размер на 197 912 лв. срещу Славчо Славчев, свързано с него лице и дружество. Проверката срещу него е започнала след повдигнато обвинение от прокуратурата за избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери за придобити множество моторни превозни средства. Окръжен съд – Монтана изцяло възприема заключенията на вещото лице по делото по изготвената съдебно-автотехническа експертиза. Потвърдено е и значително несъответствие между приходите и разходите на Славчев, свързаното с него лице и дружеството. С решение на съда се отнема паричната равностойност на отчуждени леки автомобили и налични такива, както и суми от продажба на дружествени дялове в търговски дружества. В полза на КПКОНПИ са присъдени и разноски по делото в размер на 3 220 лв. Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред горна инстанция.

С решение на Окръжен съд – Силистра частично е уважен иск на КПКОНПИ срещу Красимира Атанасова и свързано с нея лице. Отнето е имущество в размер на 22 150 лв., както и стойността на леки автомобили „Опел“ (2 бр.), БМВ, Ауди и Фолксваген. Проверката срещу Атанасова е започнала след повдигнато обвинение от прокуратурата за избягване плащането на данъчни задължения в големи размери. Настоящето решение на съда не е окончателно.