спецсъд и спецпрокуратура

Според Гешев специализираната прокуратура е ефективна, въпреки липсата на кадри и пари

„Със закриването на специализираното правосъдие се преследват нелегитимни цели. Иначе няма обяснение защо при ефективността, която специализираната прокуратура показва, се иска тя да престане да съществува“, заяви главният прокурор Иван Гешев пред  Пленума на ВСС при обсъждането на изготвения от Прокурорската колегия анализ на Специализираната прокуратура. „Бих искал да обясня на българските граждани, че сме внесли доклад в Народното събрание още миналата година за дейността на прокуратурата, но не се прояви никакъв интерес какви са резултатите от работата й. Главният прокурор не бе поканен за изслушване. Там ставаше ясно, че ефективността на прокуратурата е 95-96%“, добави Иван Гешев.

Главният прокурор поясни, че докладът, който сега се предлага за приемане за сведение от Пленума на ВСС, обхваща целия период на съществуване на Апелативната специализирана и Специализираната прокуратури: „Документът е на сайта и всеки български гражданин може да се запознае с него. И ако политиците проявят интерес, ще разберат, че тази структура е ефективна и ефикасна, въпреки липсата на достатъчно кадри и недофинансирането. За целия период на съществуването си има едва 2% оправдателни присъди по дела с фактическа и правна сложност“, посочи той.

Иван Гешев припомни, че благодарение на специализираното правосъдие бе преустановено наблюдението по направление организирана престъпност в хода на Механизма за сътрудничество и проверка. Благодарение на специализираните съд и прокуратура има множество дела по глава 1 от НК, включително и влезли в сила осъдителни присъди за тероризъм.

„И да се каже, че тези структури трябва да бъдат  закрити, означава само едно – че това е политическо решение, което не съответства на статистиката и обективната действителност и не е в интерес на българските граждани“, заключи главният прокурор.

Иван Гешев посочи, че от доклада за дейността на специализираните прокуратури се вижда, че е налице прогрес и по отношение на борбата с корупцията и той е оценен от европейските партньори и от Евроджъст.

Главният прокурор добави, че в българската история не се е случвало да се закрива цял един вид съд и то в рамките на едва 14-дневно съкратено обществено обсъждане. „Мисля, че на всички български граждани трябва да стане ясно какъв е интересът. Част от този интерес са замразени над 3 млрд. лева“.