награди ГДБОП

Награди за служители на ГДБОП, постигнали високи професионални резултати

Отличията по повод 31-годишнината от създаването на специализираната структура за борба с организираната престъпност бяха връчени на церемония в присъствието на политическото и професионалното ръководство на МВР.

От основаването си до днес ГДБОП не само се утвърди и доказа като високо професионална структура в МВР. Тя ефективно допринася за издигането на  авторитета на министерството на национално и международно ниво – заяви в поздравлението си към служителите министърът на вътрешните работи Бойко Рашков.

Организираната престъпност във всичките й форми на проявление е едно от най-сериозните предизвикателства на съвремието. Фокусът в дейността на ГДБОП е насочен именно към ефективно противодействие на местни и транснационални организирани престъпни структури. ГДБОП има ключова роля, работейки по дела от изключителна обществена важност и интерес – добави той.

Благодарност за положените усилия и постигнатите резултати отправи и директорът на ГДБОП главен комисар Калин Стоянов.

На днешната церемония присъстваха още заместник-министърът на вътрешните работи Стоян Темелакиев, главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров, директори на главни дирекции в структурата на министерството и други официални гости.

Министър Бойко Рашков връчи колективната награда за служителите на отдел „Корупция и изпиране на пари“. Със заповеди на главния секретар на МВР бяха отличени петима началници на сектори в ГДБОП. 30 служители са наградени от директора на ГДБОП.

На 13 февруари 1991 г. е създадена Централна служба за борба с организираната престъпност в МВР /ЦСБОП/. Към онзи момент служби с подобни функции и компетентности съществуват в САЩ и Великобритания. Шест години по-късно тя е преобразувана в Национална служба към МВР /НСБОП/, а през 2008 г. – в Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност” към Главна дирекция „Криминална полиция”. През 2010 г. е възстановена отново като Главна дирекция към МВР /ГДБОП/. През лятото на 2013 г. преминава в структурата на Държавната агенция "Национална сигурност"/ДАНС/. През февруари 2015 г., след изменения в Закона за МВР, дирекцията започва да функционира отново като ГДБОП.