Технически университет-София

МОН сезира КПКОНПИ: Ректорът на ТУ-София е раздал 3,5 милиона лева бонуси за два месеца

Просветният министър акад. Николай Денков е сезирал КПКОНПИ срещу ректора на Техническия университет – София заради финансови нарушения във вуза. Новината е потвърдена и от пресслужбата на МОН.

Сигналът на МОН до антикорупционната комисия е от 25 януари т. г. Той се базира на одитен доклад на министерството, започнал на 7 януари т. г. по сигнал на бившия зам.-ректор проф. Веско Панов, който подаде жалба до ВАС срещу избора на ректор на ТУ-София през декември 2021 г. Тогава съдът уважи жалбата му и отмени избора на ректор, но просветният министър отказа да назначи служебен ректор, след което проф. Кралов бе преизбран.

Одитът на МОН в ТУ-София засича различни финансови нарушения във вуза. Подобно на ректора на ЮЗУ проф. Борислав Юруков, и в ТУ-София ректорът си е раздавал сам парични награди, нарушавайки по този начин закона, заключават одиторите на МОН, цитирани от offnews.bg. По техни данни само за два месеца и 10 дни в техническия вуз са били раздадени общо близо 3.5 млн. лв. допълнителни възнаграждения, като някои хора са получавали такива повече от веднъж за месец.

В периода 1 ноември 2021 и до 10 януари 2022 г., например, са издадени 68 заповеди за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения – 47 за заемащи ръководни функции лица и 39 – за персонал, който не е научно-преподавателски с ръководни функции. През ноември и декември миналата година ректорът на ТУ-София е подписал заповеди за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения за съществен принос при изпълнение на служебните задължения, като в списъците с наградените присъства и неговото собствено име.

По този повод министър Денков е написал до председателя на КПКОНПИ, че в списъците на лицата, които ще получат парични награди, фигурира и самият проф. Кралов, "от което следва, че е упражнил правомощия в свой частен интерес, в несъответствие на чл. 58 от ЗКПКОНПИ и представлява индикатор за наличие на конфликт на интереси". "Така издадените заповеди са в нарушение на чл. 11, изречение 2-ро от Вътрешните правила за работна заплата, където е регламентирано, че паричните награди на ректора се определят от председателя на Общото събрание на ТУ-София, което от своя страна не съответства на чл. 29, ал. 2 от Закона за висшето образование", пишат от МОН. От одита става ясно, че в заповед от 11 ноември м.г. са платени 179 000 лв. на 88 преподаватели, а 4 800 лв. от тях ректорът е подписал за себе си.

По-късно проф. Кралов е издал още две заповеди за допълнителни възнаграждения, подписани и от главната счетоводителка. В тях се отчитат 24 083 695 лв. при бюджет от 29 187 000 лв. Част от хората, получили допълнителни възнаграждения, са включени по два пъти, като например самият ректор, констатират одиторите. "От изложеното следва, че на проф. дн инж. Ив. Кралов е определено допълнително възнаграждение за изпълнение на длъжността ректор и за изпълнение на академичната длъжност „професор”. В качеството си на ректор същият не може да получава други възнаграждения, освен определените му в Наредба №23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката", пишат одиторите в доклада си до министър Денков.