мвр

МВР обясни на Прокуратурата образуваната проверка от СГП срещу висшестоящи ръководители в ГДНП

Положените резолюции, цитирани в съобщението на прокуратурата, са върху докладни записки на оперативни работници. Видно и от прикачените документи в съобщението пише „проверка по преписка“  и на двата документа.
Към датата на поставяне на резолюциите няма образувано досъдебно производство, а  само проверка. Цитираният чл. 15  ЗМВР се отнася за вече образувани досъдебни производства и работата на органи по разследването по реда на НПК.

В конкретния случай проверката се извършва по реда на ЗМВР, а не по реда на НПК. Това е полицейска проверка, за която МВР няма задължение да докладва незабавно на прокуратурата. При докладна записка от оперативен работник и наличие на предположение за извършено  престъпление органите на МВР имат право да извършват задържане до 24 часа. Точно такава е и едната резолюция.

Посоченото правно основание от прокуратурата – чл.15, ал.5  ЗМВР, действително предвижда, че: „Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.“

е. Не е упражнена каквато и да е друга намеса.

Опитът на прокуратурата да постави под съмнение законните действия на МВР и да измести фокуса от разкриване на конкретно престъпление има за цел сплашване на органите на реда, с което няма да постигне успех . Служителите на МВР ще продължат да работят в посока на документиране и доказване на извършена престъпна дейност въпреки многобройните образувани проверки и досъдебни дела срещу тях. Нееднократно главният прокурор подчерта , че прокуратурата  води война не срещу МВР , а срещу престъпността, но подобни действия на прокуратурата остават усещането, че тя води война срещу органите на МВР. 

Поредицата образувани проверки и досъдебни производства срещу служители на МВР при спорни основания оставят горчивото усещане за саботиране при важни за страната разследвания, да се обезличи работата на службите на МВР и резултатите от тях. Такова поведение осигурява недосегаемост на престъпния контингент и е опасно за сигурността на страната.