вкс

Насрочени за разглеждане дела с обществен интерес във ВКС до края на февруари

Наказателно дело, публично известно като „Суджукгейт“, ІІ н. о., докладчик: Теодора Стамболова. Делото е образувано по протест и по жалби от подсъдимия Живко М., от защитниците му и от частния обвинител и граждански ищец Антон П. срещу решението от 05.10.2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С първоинстанционната присъда на Специализирания наказателен съд подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от февруари до ноември 2011 г. включително, с цел да набави за себе си имотна облага, принудил Антон П. чрез заплашване, изразяващо се в отправяне на закани, да извърши нещо противно на волята му – да му предостави 1 тон суров суджук на стойност 8870 лв., като с това причинил на Антон П. значителни имуществени вреди в размер на 7070 лв. На Живко М. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, чието изпълнение е отложено за срок от 4 години. Подсъдимият е оправдан за това да е принудил Антон П. да предостави 30 кг филе „Елена“ на стойност 230,40 лв. и 30 кг телешка пастърма на стойност 407,40 лв., за това значителните имуществени вреди да са над сумата от 7070 лв. до размера от 36 047,80 лв., както и за това деянието да е осъществено от декември 2011 г. до февруари 2012 г. включително и да е извършено при условията на продължавано престъпление.

Предявеният срещу подсъдимия граждански иск за сумата от 36 168,20 лв. е отхвърлен като неоснователен.

С въззивното решение на АСНС присъдата е изменена, като е отменена в оправдателната ѝ част относно това подсъдимият „да е принудил Антон П. да предостави 30 кг телешка пастърма на стойност 407,40 лв. и 30 кг филе „Елена“ на стойност 230,40 лв.“. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационните жалби на подсъдимия и на неговите защитници се сочат всички основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за оправдаване на подсъдимия, алтернативно – отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване на размера на наказанието.

С касационната жалба на частния обвинител и граждански ищец се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК. Прави се искане за отмяна на атакувания съдебен акт в оправдателната му част и в частта, с която е отхвърлен предявеният граждански иск, и увеличаване на наложеното на подсъдимия наказание, налагане на наказанията „глоба“ и „конфискация“, както и уважаване на гражданската претенция.

В протеста са посочени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Прави се искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане.

Наказателно дело срещу Мария В. и Свилен В. – дъщеря и зет на пострадалия, за убийството на 86-годишния Стефан Я. в столичния ж. к. „Люлин“ през 2018 г.), ІІ наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева. Делото е образувано по касационни жалби от служебните защитници на подсъдимите срещу решение на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд.

С първоинстанционната присъда Мария В. и Свилен В. са признати за виновни и осъдени за убийството по особено мъчителен начин на бащата на подсъдимата през 2018 г. – няколко дни, след като той сигнализира институциите, че трите му внучки са държани заключени с години в апартамента и не посещават училище. На Мария В. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години, а на Свилен В. – наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години.

С касационната жалба на Свилен В. се заявява касационното основание явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска изменение на въззивното решение и намаляване на наложеното наказание, респективно – прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление.

С касационната жалба на Мария В. се заявяват касационните основания нарушение на материалния закон, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска оправдаването на подсъдимата.