спецсъд и спецпрокуратура

Спецпрокуратурата с досъдебно производство за „златните паспорти“

Специализирана прокуратура образува досъдебно производство за организирана престъпна група – престъпление по НК, за това, че от 2015 г. до 2021 г. на територията на Република България е съществувала организирана престъпна група, създадена с користна цел, в която евентуално имат участие длъжностни лица от Българската агенция за инвестиции.

Сформиран е екип от двама прокурори и петима следователи при Следствен отдел на Специализираната прокуратура, тъй като делото се отличава с фактическа и правна сложност. Случаят касае интересите на Република България относно членство в Шенгенското пространство и премахване на визите за български граждани за Съединените американски щати.

В хода на разследването, на основание чл. 159 от НПК, Специализирана прокуратура изиска информация и документи от Българската агенция за инвестиции, Министерство на икономиката, Министерство на правосъдието, Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи. Същевременно е възложено на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършването на проверка за всеки отделен случай на придобиване на българско гражданство по натурализация чрез инвестиции, както и извършване на цялостна комплексна проверка на произхода на паричните средства, послужили за инвестиции.

Доколкото случаят засяга интересите на всеки един български гражданин, Специализирана прокуратура ще информира периодично обществото за резултата от разследването.

Прокуратура на Република България ще уведоми за разследването Европейската комисия и Европейския парламент.