рашков австрия

Работна среща на министър Рашков с федералния министър по въпросите на ЕС и конституцията на Австрия

Днес се проведе работна среща на вътрешния министър Бойко Рашков с Каролине Едщадлер, федерален министър по въпросите на ЕС и конституцията на Република Австрия, и ръководена от нея делегация.Двете страни изразиха задоволство от високото равнище на политически диалог и професионално сътрудничество между България и Австрия, в това число в областта на вътрешните работи и сигурността.

Министър Рашков запозна министър Едщадлер с мерките, предприети от България във връзка с миграционния натиск и овладяването на бежанската вълна. В рамките на разговора бяха обменени мнения относно възможностите за разширяване и задълбочаване на двустранното взаимодействие по теми от взаимен интерес, както и във връзка с актуалната миграционна обстановка в Европа. Беше постигнато съгласие относно необходимостта от споделена общоевропейска отговорност на държавите-членки при управлението на миграцията.

Министър Едщадлер изтъкна важността на взаимното доверие и установените отлични контакти между България и Австрия на всички равнища. Тя сподели и високата оценка на австрийската страна за усилията на България за гарантиране на сигурността на външната граница на ЕС.