съюз на съдиите

Съюзът на съдиите подкрепя Галина Захарова за шеф на ВКС

Съюзът на съдиите в България, осъзнавайки първостепенната значимост на избора на председател на Върховния касационен съд за цялото общество, изразява своята подкрепа за съдия Галина Захарова, се казва в позицията на ССБ.

До членовете на Висшия съдебен съвет

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
Обръщаме се към Вас по повод на предстоящия избор на председател на Върховния касационен съд, изразявайки становището на нашата съдийска съсловна организация.

Върховният касационен съд е институцията, която в най-голяма степен е призвана да отстоява върховенството на правото. Това поставя високи изисквания към председателя на съда, който трябва да е личност, съчетаваща безспорния професионализъм с безукорен нравствен интегритет, силен характер и дух – качества, които ще му позволят както успешно да ръководи Върховния касационен съд, така и да бъде пример за цялата съдийска общност и с авторитета си да укрепва съдебната система и да утвърждава доверието в нея.

Пленумът на Върховния касационен съд единодушно предложи съдия Галина Захарова за този отговорен пост. Номинирайки един безспорен професионалист, почтен, диалогичен и креативен съдия, ползващ се с авторитет в юридическата общност, върховните съдии изразиха своето отговорно отношение не само към перспективите за ВКС, но и към цялата съдебна система.

Съюзът на съдиите в България, осъзнавайки първостепенната значимост на избора на председател на Върховния касационен съд за цялото общество, изразява своята подкрепа за съдия Галина Захарова. През годините тя е доказала, че умее да отстоява ценностите на гражданското общество и на правовата държава и сме убедени, че като председател на Върховния касационен съд съдия Захарова ще укрепи авторитета на институцията и ще бъде опора на цялата съдебна система.

Управителният съвет на Сюза на съдиите в България