Пламен Бобоков - председател на съвета на директорите на "Приста Ойл Холдинг" ЕАД и на "Приста Рисайклинг"ЕАД и почетен консул на Украйна в България.

Пламен Бобоков и Пламен Узунов осъдиха ПРБ за бездействие, получават по 3000 лв.

Бизнесменът Пламен Бобоков и секретарят по антикорупция на президента Пламен Узунов осъдиха прокуратурата за бездействие по разследването, което се води срещу тях. Решението на Софийския градски съд е от 23 декември т. г., съобщи  bTV , която твърди, че разполага с пълния му текст.

Двамата бяха обвинени в престъпен сговор за предаване на поверителна международна информация, като досъдебното производство беше белязано от влизане на прокурори и на Бюрото за защита на „Дондуков“ 2 и от публикуване на комуникацията на двамата от страна на държавното обвинение.

От СГС отбелязват, че производството продължава вече „1 година и 6 месеца, което е далеч над предвидените в цитираните разпоредби срокове“. „В настоящия случай, в разглежданото досъдебно производство обвиняемите са двама, без да са налице многообразие на обвиненията, усложнени форми на съучастническа дейност. Не се установява и делото да съдържа значителен по обем фактически материал“, допълват магистратите.

В мотивите на съда подробно са разгледани всички стъпки от разследването до този момент, както и резултатите от редица експертизи. Заключението на съда е, че правото на ищците за разглеждане на делото в разумен срок е било накърнено, като това се е отразило зле на личността и психиката им.

Съдия Албена Ботева пише: „Не се установява, че разследващите орган са взели всички мерки за осигуряване на своевременното, законосъобразно и успешно извършване на разследването, както и че в най-кратък срок са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина. Всъщност представената справка, съставена от ответника, съдържа извънсъдебно признание, че след интензивните процесуално-следствени действия през м.юни и м. юли 2020 г., в продължителен период от време не е извършвано никакво разследване, до м.април и м. май 2021 г. (след получаване на книжата по настоящото дело), когато са разпитвани свидетели, изпращани са писма и е изискана информация от различни органи. Съвсем друг е въпросът, че нито се установява защо тази информация (от държавни органи) не е изискана преди 1 година, респ. защо свидетелите не са били разпитани през 2020 г., нито до колко относима и необходима за разследването е евентуално събраната информация“.

Двамата ще получат по 3000 лв обезщетение.

Решението подлежи на обжалване.