Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС, с което се отменя наказанието на съдия Мирослава Тодорова от СГС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, с което е отменено решение на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, и вместо него е постановено, че се отменя решение по Съдийската колегия на ВСС, с което на Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд, е наложено дисциплинарно наказание по Закона за съдебната власст – „забележка“, за извършено дисциплинарно нарушение.

Съдебните решения на ВАС се прилагат към кадровото дело на съдия Тодорова, а дисциплинарното производство срещу нея приключва без налагане на наказание.

Колегията отложи за обсъждането на решение на Европейския съд по правата на човека (Четвърто отделение) по дело „Мирослава Тодорова срещу България“.