Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК санкционира „ММ Инвестмънтс“ ЕООД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ММ Инвестмънтс“ ЕООД в размер на 3,5% от оборота на дружеството за извършено нарушение по чл. 31 от ЗЗК.

В проучването по преписката, образувана по искане на „Йотов стоун“ ЕАД, се установи, че чрез изопачаване на съществуващи факти при представянето си, „ММ Инвестмънтс“ ЕООД недобросъвестно разширява обема на своята дейност.

При представянето си по установения начин ответното дружество недобросъвестно се поставя на ниво, различно от фактическото му присъствие на пазара, при което има реалната възможност да отклони потенциалните клиенти за сметка на неговите конкуренти, които коректно представят дейността си.