Ченалова

ЕК се плаши, че у нас е възможно двойно финансиране на проекти

Румяна Ченалова във Фейсбук:

Експертите в Брюксел се съмняват и в твърдението на българските власти, че 43.5% и 22.3% от заявените средства по плана ще отидат съответно за постигане на климатични цели и за дигитална трансформация.

От ЕК отбелязват, че липсват гаранции, че България няма да допуска двойно финансиране – т.е. за един и също проект да се ползват средства и от оперативните програми, и от еврофонда за възстановяване. За целта страната ни трябва да осигури надеждна система за контрол и одит, вкл. чрез промени в правната рамка.

Еврокомисията остава недоволна и по теми в частта "Правосъдие и борба с корупцията", като подчертава, че те имат отношение към подобряване на бизнесклимата в България. ЕК очаква мерки, свързани със засилване на отчетността на главния прокурор и с възможността да му бъде търсена наказателна отговорност, ако бъде уличен в престъпление. Необходими са и допълнителни ангажименти на антикорупционния фронт.