банка тръст

Руският трезор „Тръст“ върна 226 милиарда рубли на Банката на Русия

Ръководителят на руската кредитна институция Тръст Александър Соколов е съобщил, че неговия трезор ще приключи 2021 г. с преизпълнение на плана за възстановяване на средствата, получени от Централната банка по програмата за саниране на изпаднали в криза с ликвидността руски търговски банки. Очаква се преизпълнението на погасителния план да достигне около 20%.

Банка Тръст е възстановила на РЦБ вече колосалната сума от 226 милиарда рубли (над 3 милиарда долара) като част от дейността си по управление на проблемни и неосновни активи на няколко санирани руски кредитни институции. Това каза в интервю за РБК шефът на трезора Александър Соколов. "Централната банка получи 226 милиарда рубли, включително дължимите лихви за сметка на основните дългове и още 50 милиарда рубли – в допълнение от продажбата на акции на ВТБ", казал Соколов.

Той уточнил, че управляваният от него трезор ще приключи тази година с преизпълнение на плана за възстановяване на получените средства от Банката на Русия с около 20%. „Ние се движим към цифрата от 482 милиарда рубли (целта за връщане на средства – уточнява ТАСС) със скорост от 15% по-висока от планираната. Или с около 180 милиарда рубли. Вече виждаме как е възможно да се гарантира изпълнение на нашия стратегически план за събираемост от 96%“, добавил банкерът.

Банката с неосновни активи Тръст започва дейността си през юли 2018 г., обединявайки активите на санираните от РЦБ кредитни институции – "ФК Откритие", Бинбанк, Рост-банк, Промсвязбанк и самия "Тръст.