мвр уницеф

МВР и УНИЦЕФ с меморандум за сътрудничество

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи на Република България Бойко Рашков и представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн проведоха среща в Министерство на вътрешните работи, в присъствието на ръководители на основни структури на министерството.

Министър Рашков пожела на Кристина Де Бройн успешен мандат в България и подчерта важността на защитата на правата на децата за българските институции. Той изтъкна значението на съвместната дейност с УНИЦЕФ по линия на децата жертви или свидетели на насилие и престъпления, децата в условията на миграция, децата жертви на трафик за целите на сексуална или трудова експлоатация, както и децата, застрашени от посегателства в Интернет.

Госпожа Де Бройн благодари за топлия прием и за отличните резултати, постигнати до момента в работата на УНИЦЕФ с българската страна. Информира, че в процес на изготвяне е новата Програма на УНИЦЕФ за България за периода 2023-2027 г., в която ще бъдат продължени основните приоритети, свързвани с образованието, ранното детско развитие, закрилата на детето, включително предотвратяване на разделянето на семейства, събирането на разделени семейства, насилието над деца и закрилата на непридружени и разделени от семействата си деца.

Двете страни дадоха висока оценка на дългогодишното сътрудничество на национално и местно ниво, насочено към повишаване на капацитета на органите на МВР за работа с деца, споделяне на добри практики и въвеждане на нови модели за сътрудничество и на иновативни услуги за деца, пострадали от насилие и престъпление, и техните родители – „Зона Закрила“ – Детски центрове за застъпничество и подкрепа в София, Шумен и Монтана.

В края на срещата беше подписан Меморандум за разбирателство за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и УНИЦЕФ с план за действие към него.

Дейностите в плана, с времеви обхват до края на 2022 г., са фокусирани върху гарантирането на правата на всички деца в България, но по-специално на децата, пострадали от и свидетели на насилие и престъпление, децата в конфликт със закона, децата мигранти, търсещи или получили международна закрила или с отказ за международна закрила в България, на пострадалите от домашно насилие и насилие, основано на пола.

Настоящият Меморандум подновява партньорските ангажименти от 2016 г. и се сключва на базата на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и УНИЦЕФ и приложение на Плана за действие по Програмата в страната 2018 – 2022 година между правителството на Република България и УНИЦЕФ.