конференция мвр

15 –та конференция „Сигурността в Югоизточна Европа“

Форумът, който се проведе днес онлайн, се организира от Министерството на вътрешните работи, Асоциацията на полицейските началници и Центърът за балкански изследвания към Университета за национално и световно стопанство.

15-та конференция „Сигурността в Югоизточна Европа“ на тема „Новите заплахи и рискове за региона и отговорностите пред българската система за сигурност“ се проведе днес онлайн в Заседателната зала на МВР. Форумът е организиран от Министерството на вътрешните работи, Асоциацията на полицейските началници и Центъра за балкански изследвания към Университета за национално и световно стопанство. Участие в конференцията взеха утвърдени специалисти, ръководители на основни структури в сектор „Сигурност“, представители на дипломатически мисии в София и на неправителствени организации.

Докладите бяха фокусирани върху новата геополитическа обстановка и рисковете за региона в условията на наслагващи се кризи, приоритета „Свързаност на Европейския съюз“, заплахите за критичната инфраструктура в Югоизточна Европа, както и новите измерения на традиционните заплахи в средата за сигурност.

Приветствия към участниците в конференцията отправиха министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, министърът на външните работи Светлан Стоев, ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров, председателят на Международната асоциация на полицейските началници Дуайт Хенингер и председателят на Асоциацията на полицейските началници Румен Стоилов.