митница пловдив

Митница – Бургас продава на търг строителни материали, мебели и мобилни телефони, отнети в полза на държавата

Териториална дирекция Митница Бургас обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на различни стоки, по-голяма част от които строителни материали и мебели, отнети в полза на държавата. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за стоки, изоставени или отнети в полза на държавата по наказателни и административнонаказателни производства, водени от ТД Митница Бургас.

Сред обявените стоки са над 3600 кг лепило за плочки, 777.60 кг вата за изолация, 174 кв.м теракот, 629. кв. м керамични плочки. В продажбата са включени и над 200 маси, столове, мебели за баня и др. На търг са обявени и 77 мобилни телефона. Те са открити при проверка на лек автомобил, излизащ от страната на 15.08.2018 г. в специално пригодени тайници. Според личните обяснения на шофьора, който пътувал сам, мобилните устройства е закупил в България с цел продажба в Турция. На нарушителя е наложена глоба в размер на 4050 лева и отнемане на контрабандната стока в полза на държавата.

Стоките се предлагат за продажба в 11 групи като за участие се внася депозит от 20% от началната тръжна цена. Спечелилият купувач заплаща дължимите мита и ДДС за стоките с несъюзен митнически статус, които се освобождават след митническото им оформяне.