Прокуратура на Република България

Изпратиха в ПРБ предложенията на министъра на правосъдието за оптимизиране на прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „За“ реши да изпрати направените предложения от страна на министъра на правосъдието, касаещи оптимизирането и обединението на Районна прокуратура – Сливница и Районна прокуратура – Костинброд, като районната прокуратура в гр. Своге остане самостоятелна, до Прокуратурата на Република България за изразяване на становище по така направените предложения. В тази връзка се налага и необходимостта да се определи нов срок, от който да започнат да действат промените.

Решението е взето, предвид предложението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да бъдат закрити районните прокуратури в градовете Етрополе, Ихтиман, Пирдоп, Своге и Сливница, които са в района на Окръжна прокуратура – София, считано от 01.10.2021 г., и да бъдат разкрити териториални отделения, съответно Териториално отделение в град Етрополе към Районна прокуратура – Ботевград, Териториално отделение в град Пирдоп към Районна прокуратура – Елин Пелин, Териториално отделение в град Своге към Районна прокуратура – Костинброд, Териториално отделение в град Сливница към Районна прокуратура – Костинброд и Териториално отделение в град Ихтиман към Районна прокуратура – Самоков.

В заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 септември 2021 г., министърът на правосъдието изрази несъгласие в частта с обединяването на районните прокуратури в Сливница, Костинброд и Своге, като предложи да бъдат обединени Районна прокуратура – Сливница и Районна прокуратура – Костинброд, а районната прокуратура Своге да остане самостоятелна, което следва да бъде обсъдено от Прокуратурата на Република България и да бъде направено становище.