Павлина Панова

За първи път жена оглави Конституционния съд

Днес, 16.11.2021 г., в съответствие с чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за Конституционен съд, съдиите от Конституционния съд избраха съдия Павлина Панова за председател на съда. На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии, уточниха от най-висшето съдилище на страната.

Панова стана конституционен съдия през 2018 г., а Таня Райковска три години по-рано. И двете бяха избрани от Общото събрание на върховните съдии.

Павлина Панова е дългогодишен наказателен съдия с безупречна репутация. Преди да бъде избрана за конституционен съдия тя ръководеше Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Тя е доктор по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дълги години беше съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Панова беше кандидат за председател на ВКС, но преди 7 години Висшият съдебен съвет предпочете пред нея Лозан Панов.

Първият председател на КС бе Асен Манов. След него съда оглави проф. Живко Сталев. След това за по три години го ръководиха Христо Данов и Неделчо Беронов. След това по един мандат начело на КС изкараха Румен Янков, Евгени Танчев и Димитър Токушев. Доскорошният председател на КС проф. Борис Велчев на два пъти получи подкрепата на колегите си и ръководи съда в продължение на 6 години.

Единствената жена, заставала начело на КС, но не по силата на избора, а на старшинството, беше проф. Цанка Цанкова. Преди 9 години тя за няколко месеца изпълняваше функциите на председател докато беше избран титуляр на поста.