ЦИК направи демонстрация на машинно гласуване за изборите за президент и за Народно събрание

ЦИК отсече: На балотажа само машини, собственост на държавата

Централната избирателна комисия прие на днешното си заседание решение, с което не даде съгласие до 23 ноември т. г. на фирмата – доставчик "Сиела Норма" да извърши подмяната и внасянето на 60 броя принтери в склада на "Карго Партнер", където се съхраняват машините за гласуване. За гласуването на изборите в неделя да се използват само наличните в склада машини, собственост на държавата, реши още ЦИК.

От Комисията решиха да предадат на "Сиела Норма" получените до момента смарт карти от 26 РИК, както и 6529 флаш памети от машините на първия тур. "Сиела Норма" може да си прибере и 286-те демомашини, ползвани с разяснителна цел от Районните избирателни комисии, както и инсталираните такива устройства в ЦИК.

Зам.-председателят на ЦИК Емил Войнов прочете писмото на "Сиела Норма", в което от фирмата изискват да й бъдат предадени всички флаш памети и смарт карти от машините за гласуване в рамките на днешния ден, до 13.00 часа, за да могат да инсталират устройствата навреме за втория тур на изборите. На второ място от "Сиела Норма" твърдят, че от дефектиралите преди 14 ноември машини остават повредени 196 устройства. От фирмата заявяват, че към този брой трябва да бъдат добавени други 77 броя машини, които са се повредили в деня на изборите, 14 ноември. Така общият брой машини, за които от "Сиела Норма" твърдят, че са неработоспособни, става 273.

Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева се противопостави на така направеното предложение с аргумента, че по договора за доставка и за гаранционно обслужване фирмата "Сиела Норма" е следвало да отстрани повредите на дефектиралите машини преди изборите, но такова писмо от нея не е постъпвало.

По мнение на Матева няма причина ЦИК да разреши доставката на такъв брой допълнителни машини, както и вноса на 60-те допълнителни принтера.

"Нищо да не влиза в склада, в който се съхраняват машините, които са собственост на държавата, до приключването на втория тур на изборите, ако има такъв, на 21 ноември т. г. Ако няма достатъчно машини в 2121-те секции с две машини в страната, то техният брой да бъде редуциран предвид по-ниския брой гласували в част от тези секции", бе предложението на Росица Матева.